未分類

Kapayapaan itigil ang digmaan

Ginagalang na mga Mahal na Kapwa,

Sa mga walang humpay na damdamin at malungkot na puso, nais kong ipadala ang liham na ito sa inyo. Buhay tayo sa magandang ngunit unti-unting nagiging marupok na mundo, at ngayon… ang dating kulay asul at kumikinang na mundo ay pinagdaraanan ng walang kahiyang pagsubok. Dahil sa ilang mapanlamang na mga tao na nagsimula ng digmaan, maraming tao ang nagdusa at lumalim ang galit, at ang mga sakuna dulot ng pag-init ng mundo ay isang walang puso at mapanuyang babala para sa ating lahat.

Sa panahon ng digmaan, itinuring nating mga piyesa ang buhay, at nakalimutan na ito ay isang laro na hindi maaaring manalo. Inilantad ng digmaan ang sakit at luha, at iniwan ang isang mahirap alisin na tatak sa kalooban ng tao. Nawa’y magkaroon tayo ng malalim na pagsisisi at pagsisisi, at sama-sama nating pasyahan na itigil ang digmaan at hanapin ang paraan ng kapayapaan upang lutasin ang pagkakaiba. Gamitin natin ang “awa” at “walang pag-iimbot” upang wakasan ang alitan at ipagbunyi ang liwanag ng kapayapaan sa ating mundo.

Gayunpaman, ang digmaan ay isa lamang sa mga hamon na ating kinakaharap. Ang pag-init ng mundo ay patuloy na nagbabanta sa ating tahanan, nagiging sanhi ng pagkawala ng maraming walang sala at nagbabawas ng balanse ng kalikasan. Hindi lamang ito isang pang-agham na katotohanan, ito ay isang hamon para sa ating moral at etika. “Ang lahat ng bagay ay may sariling likas na kalagayan, ang anyo ay nagmumula sa kalooban,” tayo ay bahagi ng mundo na ito at ang ating mga gawa ay nagbabawas o nagdaragdag sa kabuuan.

Magtulungan tayong isulong ang kooperasyon mula sa pagkakaiba, at palitan ang pagtatalo ng pagkakaisa. Sa malalimang pagmumuni-muni, isaalang-alang natin kung ang ating pamumuhay at mga gawi sa pagkonsumo ay nagdudulot ng pinsala sa mundo. Yakapin natin ang pagmamahal at pangangalaga sa kalikasan, piliin natin ang landas ng pangmatagalang pag-unlad, at magsimula sa ating mga sarili, na magiging impluwensya sa buong bansa at mundo.

Marahil ay haharapin natin ang mga pagsubok at hirap, ngunit tayo’y sama-samang mauunawaan: “Kapag may pananaw ng paglaya, kung gayon, walang pag-aalinlangan, mayroon tayong walang hanggang kaligayahan at paglilinis sa loob.”

Ang ating mga hakbang ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi para rin sa ating mga anak at mga susunod na henerasyon. Magsama-sama tayong magtulungan, may pagmamahal at awa sa puso, para sa ating pinag-isang tahanan, na maging pananampalataya at tungkulin natin ang kapayapaan at pangmatagalang pag-unlad.

Harapin natin nang sama-sama ang mga hamon na ito, at magsama-sama tayong magbantay sa ating mundo.

Taos-pusong pasasalamat sa inyo at sa inyong pusong katulad ng bodhisattva Avalokiteshvara.

Lubos na paggalang, Isang Kaluluwang Nagmamalasakit sa Daigdig

Scroll to Top